Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62934

Sist oppdatert: 2016-02-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:129 S (2014-2015), Innst. 149 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Torgeir Knag Fylkesnes om å stoppe stoppeklokkene og øke bemanningen i eldreomsorgen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6872 4. feb 2016 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av SV. Nei 3% (3/104) 97% (101/104) 38% (65/169)
6873 4. feb 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 41% (43/104) 59% (61/104) 38% (65/169)
6874 4. feb 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)