Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 62930

Sist oppdatert: 2015-11-23 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:130 S (2014-2015), Innst. 53 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad og Kjersti Toppe om at kommuneloven endres for å fremme større åpenhet og bedre mulighet for deltakelse i lokaldemokratiet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6432 24. nov 2015 Forslag nr. 3 på vegne av Sp. Nei 10% (10/103) 90% (93/103) 39% (66/169)
6433 24. nov 2015 Forslag nr. 2 på vegne av Sp og SV. Nei 10% (10/102) 90% (92/102) 40% (67/169)
6434 24. nov 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 43% (44/103) 57% (59/103) 39% (66/169)
6435 24. nov 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)