Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62917

Sist oppdatert: 2015-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 137 S (2014-2015), Innst. 394 S (2014-2015)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av Førdepakken i Sogn og Fjordane

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6325 18. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av MDG. Nei 1% (1/98) 99% (97/98) 42% (71/169)
6326 18. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)