Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62907

Sist oppdatert: 2015-11-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:126 S (2014-2015), Innst. 78 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Else-May Botten, Eirin Sund og Magne Rommetveit om bruk av nullutslippsteknologi i fergetransporten og bruk av ny teknologi i nærskipsfarten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6468 1. des 2015 Forslag nr. 4 - 7 på vegne av A. Nei 32% (33/102) 68% (69/102) 40% (67/169)
6469 1. des 2015 Forslag nr. 3 på vegne av A og Sp. Nei 39% (40/103) 61% (63/103) 39% (66/169)
6470 1. des 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp, SV og MDG Nei 42% (43/103) 58% (60/103) 39% (66/169)
6471 1. des 2015 Romertallene I, II og III. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
6472 1. des 2015 Alternativ votering mellom innstillingens Romertall VIII og forslag nr.2 fra A og Sp Ja 61% (63/103) 39% (40/103) 39% (66/169)
6473 1. des 2015 Alternativ votering mellom innstillingens Romertall VIII og forslag nr.2 fra A og Sp Nei 39% (40/103) 61% (63/103) 39% (66/169)
6474 1. des 2015 Romertallene IV, V, VI, VII og IX. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
6475 1. des 2015 Romertall X. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)