Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62905

Sist oppdatert: 2016-04-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:128 S (2014-2015), Innst. 232 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø og Snorre Serigstad Valen om profitt i offentlig finansierte velferdstjenester

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7188 28. apr 2016 Romertall I. Nei 47% (49/104) 53% (55/104) 38% (65/169)
7189 28. apr 2016 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og V. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
7190 28. apr 2016 Romertall II. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)