Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62813

Sist oppdatert: 2015-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 124 S (2014-2015), Innst. 384 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Romania, undertegnet i Oslo 27. april 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6351 19. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)