Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62812

Sist oppdatert: 2015-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 126 S (2014-2015), Innst. 341 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 29/2015 av 25. februar 2015 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2012/28/EU om ein viss tillaten bruk av hitteverk

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6118 11. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)