Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62811

Sist oppdatert: 2015-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 123 S (2014-2015), Innst. 390 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2015 av 25. februar 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 452/2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestatsoperatører

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6322 18. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 9% (9/98) 91% (89/98) 42% (71/169)
6323 18. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 94% (90/96) 6% (6/96) 43% (73/169)