Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62796

Sist oppdatert: 2016-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:124 S (2014-2015), Innst. 335 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Janne Sjelmo Nordås om tiltak for å redusere rovdyrproblemene for samisk reindrift

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7456 6. jun 2016 Forslag nr. 3 - 7 på vegne av Sp. Nei 6% (6/102) 94% (96/102) 40% (67/169)
7457 6. jun 2016 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av Sp og SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
7458 6. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)