Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62744

Sist oppdatert: 2016-02-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:9 (2014-2015), Innst. 74 S (2015-2016)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6875 9. feb 2016 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)