Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62743

Sist oppdatert: 2015-11-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:8 (2014-2015), Innst. 35 S (2015-2016)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6439 26. nov 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)