Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62742

Sist oppdatert: 2015-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:7 (2014-2015), Innst. 396 S (2014-2015)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6306 18. jun 2015 Romertall I. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
6307 18. jun 2015 Romertall II. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)