Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62700

Sist oppdatert: 2015-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 117 S (2014-2015), Innst. 313 S (2014-2015)

Beskrivelse: Nokre saker om luftfart, veg og jernbane

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6028 9. jun 2015 Forslag nr. 2 på vegne av MDG. Nei 1% (1/99) 99% (98/99) 41% (70/169)
6029 9. jun 2015 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra SV Ja 91% (89/98) 9% (9/98) 42% (71/169)
6030 9. jun 2015 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra SV Nei 9% (9/98) 91% (89/98) 42% (71/169)