Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 62699

Sist oppdatert: 2015-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 118 S (2014-2015), Innst. 343 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS - eiendommer og gruvedrift)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6115 11. jun 2015 romertallene I og II. Ja 97% (96/99) 3% (3/99) 41% (70/169)