Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62620

Sist oppdatert: 2015-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:107 S (2014-2015), Innst. 363 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell om å sikre at ny E18 planlegges i tråd med klimaforliket og om opprettelsen av miljøfelt

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6195 15. jun 2015 Forslag nr. 4 på vegne av MDG. Nei 5% (5/105) 95% (100/105) 38% (64/169)
6196 15. jun 2015 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av V. Nei 10% (10/105) 90% (95/105) 38% (64/169)
6197 15. jun 2015 Forslag nr. 3 på vegne av V. Nei 9% (9/105) 91% (96/105) 38% (64/169)
6198 15. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)