Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 62559

Sist oppdatert: 2016-01-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 29 (2014-2015), Innst. 101 S (2015-2016)

Beskrivelse: Globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6844 19. jan 2016 Forslag nr. 2 på vegne av A og Sp. Nei 47% (43/92) 53% (49/92) 46% (77/169)
6845 19. jan 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Ja 53% (49/92) 47% (43/92) 46% (77/169)
6846 19. jan 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 46% (77/169)