Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62558

Sist oppdatert: 2015-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 108 S (2014-2015), Innst. 312 S (2014-2015)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås - Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme for E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen i Sør-Trøndelag

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6031 9. jun 2015 romertallene I og II. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)