Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62555

Sist oppdatert: 2015-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 111 LS (2014-2015), Innst. 336 S (2014-2015)

Beskrivelse: Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen) (S-delen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6168 12. jun 2015 Innstillingens tilråding romertallene I, II og III. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)