Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62522

Sist oppdatert: 2015-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 25 (2014-2015), Innst. 362 S (2014-2015)

Beskrivelse: På rett vei - Reformer i veisektoren

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6188 15. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 6% (6/106) 94% (100/106) 37% (63/169)
6189 15. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)