Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62520

Sist oppdatert: 2015-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 97 L (2014-2015), Innst. 346 L (2014-2015), Lovvedtak 94 (2014-2015), Lovanmerkning 1 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6077 10. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 6% (6/99) 94% (93/99) 41% (70/169)
6078 10. jun 2015 Forslag nr. 2 på vegne av KrF og V. Ja 62% (61/99) 38% (38/99) 41% (70/169)
6079 10. jun 2015 Innstillingens tilråding § 8 første ledd Ja 62% (61/98) 38% (37/98) 42% (71/169)
6080 10. jun 2015 Resten av romertall I, samt romertall II Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
6081 10. jun 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 62% (60/97) 38% (37/97) 43% (72/169)
6178 15. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP, KrF, Sp og V Ja 63% (69/109) 37% (40/109) 36% (60/169)
6327 18. jun 2015 Lovanmerkning 1 Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)