Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62513

Sist oppdatert: 2015-11-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 94 L (2014-2015), Innst. 42 L (2015-2016), Lovvedtak 11 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler - tilpasninger til ny straffelov)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6458 26. nov 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
6459 26. nov 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)