Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62505

Sist oppdatert: 2015-05-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 23 (2014-2015), Innst. 265 S (2014-2015)

Beskrivelse: Årsmelding 2014 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5899 28. mai 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)