Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62503

Sist oppdatert: 2015-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 100 S (2014-2015), Innst. 297 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 283/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 248/2014 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5976 5. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)