Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62502

Sist oppdatert: 2015-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 98 S (2014-2015), Innst. 345 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale av 8. april 2015 mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6082 10. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)