Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62464

Sist oppdatert: 2015-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:90 S (2014-2015), Innst. 338 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakken om framlegging av rammeverket i TISA-avtala

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6162 12. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 13% (12/96) 88% (84/96) 43% (73/169)
6163 12. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)