Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62450

Sist oppdatert: 2016-01-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 89 L (2014-2015), Innst. 131 L (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i lov om Innovasjon Norge (eierforhold og forvaltning av selskapet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6854 19. jan 2016 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall IV og forslag nr. 1 fra A og Sp Ja 59% (53/90) 41% (37/90) 47% (79/169)
6855 19. jan 2016 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall IV og forslag nr. 1 fra A og Sp Nei 41% (37/90) 59% (53/90) 47% (79/169)
6856 19. jan 2016 romertallene I, II, III, V og VI. Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 46% (77/169)