Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62448

Sist oppdatert: 2015-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 92 LS (2014-2015), Innst. 309 L (2014-2015), Lovvedtak 79 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat), samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015 (Lov-delen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5991 8. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 53% (53/100) 47% (47/100) 41% (69/169)
5992 8. jun 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 53% (53/100) 47% (47/100) 41% (69/169)