Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62446

Sist oppdatert: 2015-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 86 L (2014-2015), Innst. 334 L (2014-2015), Lovvedtak 107 (2014-2015)

Beskrivelse: Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6164 12. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
6165 12. jun 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)