Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62445

Sist oppdatert: 2015-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 22 (2014-2015), Innst. 292 S (2014-2015)

Beskrivelse: Finansmarknadsmeldinga 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5967 5. jun 2015 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av V. Nei 5% (5/102) 95% (97/102) 40% (67/169)
5968 5. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og V. Nei 10% (10/102) 90% (92/102) 40% (67/169)
5969 5. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)