Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62444

Sist oppdatert: 2015-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 21 (2014-2015), Innst. 290 S (2014-2015)

Beskrivelse: Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5959 5. jun 2015 Forslag nr. 12 og 13 på vegne av SV. Nei 5% (5/101) 95% (96/101) 40% (68/169)
5960 5. jun 2015 Forslag nr. 8 - 11 på vegne av SV og V. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
5961 5. jun 2015 Forslag nr. 6 og 7 på vegne av KrF og SV. Nei 11% (11/102) 89% (91/102) 40% (67/169)
5962 5. jun 2015 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av KrF, SV og V. Nei 15% (15/102) 85% (87/102) 40% (67/169)
5963 5. jun 2015 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av Sp, SV og V. Nei 14% (14/102) 86% (88/102) 40% (67/169)
5964 5. jun 2015 Forslag nr. 3 på vegne av KrF, Sp og V. Nei 17% (17/102) 83% (85/102) 40% (67/169)
5965 5. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)