Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62443

Sist oppdatert: 2015-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 90 L (2014-2015), Innst. 299 L (2014-2015), Lovvedtak 78 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5971 5. jun 2015 Innstillingens tilråding §§ 6, 7 og 9 Ja 88% (87/99) 12% (12/99) 41% (70/169)
5972 5. jun 2015 Innstillingens tilråding §§ 5 og 8a Ja 56% (57/102) 44% (45/102) 40% (67/169)
5973 5. jun 2015 Innstillingens tilråding romertall II Ja 88% (88/100) 12% (12/100) 41% (69/169)
5974 5. jun 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 90% (88/98) 10% (10/98) 42% (71/169)