Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62422

Sist oppdatert: 2015-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 7:1 (2014-2015), Innst. 289 S (2014-2015)

Beskrivelse: Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6084 10. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)