Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62369

Sist oppdatert: 2015-05-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 80 S (2014-2015), Innst. 270 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 72/2015 av 20. mars 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 723/2009 om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5880 21. mai 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)