Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62359

Sist oppdatert: 2015-04-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: lovsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 16 (2014-2015), Innst. 216 L (2014-2015), Lovvedtak 60 (2014-2015)

Beskrivelse: Rapport fra arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til lov og instruks om nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5759 14. apr 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
5760 14. apr 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)