Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62350

Sist oppdatert: 2015-06-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:80 S (2014-2015), Innst. 300 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag frå stortingsrepresentantene Ola Elvestuen og Bård Vegar Solhjell om Stortingets involvering i saker om store gruveplanar og sjødeponi

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5922 2. jun 2015 Forslag nr. 2 - 4 Nei 16% (16/102) 84% (86/102) 40% (67/169)
5923 2. jun 2015 Forslag nr. 1 Nei 20% (20/101) 80% (81/101) 40% (68/169)
5924 2. jun 2015 Forslag nr. 5 på vegne av A. Ja 53% (54/102) 47% (48/102) 40% (67/169)
5925 2. jun 2015 Innstillingens tilråding romertall I og II Ja 54% (55/102) 46% (47/102) 40% (67/169)
5926 2. jun 2015 Innstillingens tilråding romertall III Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)