Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62348

Sist oppdatert: 2015-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:79 S (2014-2015), Innst. 358 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Anniken Huitfeldt, Stine Renate Håheim, Helga Pedersen og Eirik Sivertsen om at Norge må bidra mer for å avhjelpe flyktningsituasjonen i Middelhavet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6303 18. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 4% (4/98) 96% (94/98) 42% (71/169)
6304 18. jun 2015 Romertall I. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
6305 18. jun 2015 Romertall II. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)