Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62347

Sist oppdatert: 2015-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 9 (2014-2015), Innst. 293 S (2014-2015)

Beskrivelse: Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5970 5. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)