Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62333

Sist oppdatert: 2015-06-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:78 S (2014-2015), Innst. 304 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Pål Farstad, Terje Breivik og Abid Q. Raja om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5913 2. jun 2015 Forslag nr. 3 på vegne av MDG. Nei 1% (1/100) 99% (99/100) 41% (69/169)
5914 2. jun 2015 Forslag nr. 2 på vegne av MDG, SV og V. Nei 7% (7/101) 93% (94/101) 40% (68/169)
5915 2. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og Sp. Ja 51% (52/101) 49% (49/101) 40% (68/169)
5916 2. jun 2015 Innstillingens tilråding I, III og IV Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
5917 2. jun 2015 Innstillingens tilråding romertall II Ja 53% (54/101) 47% (47/101) 40% (68/169)
5918 2. jun 2015 Innstillingens tilråding romertall V Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)