Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62321

Sist oppdatert: 2015-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 5 (2014-2015), Innst. 288 S (2014-2015)

Beskrivelse: Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6083 10. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)