Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62264

Sist oppdatert: 2015-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:74 S (2014-2015), Innst. 284 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Tove Karoline Knutsen, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt og Knut Storberget om å styrke beskyttelsen til personer utsatt for vold, trusler om vold, personforfølgelse og stalking

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5995 8. jun 2015 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 43% (43/100) 57% (57/100) 41% (69/169)
5996 8. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 42% (42/99) 58% (57/99) 41% (70/169)
5997 8. jun 2015 romertallene I, II og III. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
5998 8. jun 2015 Romertall IV. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)