Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62212

Sist oppdatert: 2015-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 61 LS (2014-2015), Innst. 307 L (2014-2015), Lovvedtak 89 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen) (Lov-delen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6041 10. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 93% (90/97) 7% (7/97) 43% (72/169)
6042 10. jun 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 93% (88/95) 7% (7/95) 44% (74/169)