Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62211

Sist oppdatert: 2015-04-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 63 S (2014-2015), Innst. 228 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (flommen på Vestlandet oktober 2014)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5795 28. apr 2015 romertallene I og II. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)