Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62066

Sist oppdatert: 2015-05-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:63 S (2014-2015), Innst. 262 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Jette F. Christensen, Jan Bøhler, Per Olaf Lundteigen, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja, Bård Vegar Solhjell og Rasmus Hansson om å opprette en stortingsoppnevnt granskingskommisjon for å vurdere forhold rundt Scandinavian Star-katastrofen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5860 12. mai 2015 romertallene I og II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
5861 12. mai 2015 Romertall III. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)