Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62047

Sist oppdatert: 2015-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:5 (2014-2015), Innst. 295 S (2014-2015)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5958 4. jun 2015 Innstillingen refereres Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)