Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62042

Sist oppdatert: 2015-04-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:62 S (2014-2015), Innst. 229 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Ingunn Gjerstad, Snorre Serigstad Valen og Torgeir Knag Fylkesnes om retten til trygg og giftfri luft

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5793 28. apr 2015 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av MDG og SV. Nei 3% (3/98) 97% (95/98) 42% (71/169)
5794 28. apr 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)