Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61982

Sist oppdatert: 2015-05-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:59 L (2014-2015), Innst. 248 L (2014-2015), Lovvedtak 67 (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp og Jan Arild Ellingsen om umiddelbar opphevelse av straffeloven § 142 (blasfemiparagrafen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5824 5. mai 2015 Stor bokstav A. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
5825 5. mai 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
5826 5. mai 2015 Stor bokstav B. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)