Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61945

Sist oppdatert: 2015-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:57 S (2014-2015), Innst. 298 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marianne Marthinsen og Hans Olav Syversen om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5977 5. jun 2015 Innstillingens tilråding romertall I Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
5978 5. jun 2015 Innstillingens tilråding romertall II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)