Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61902

Sist oppdatert: 2015-04-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 200 S (2014-2015)

Beskrivelse: Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5761 14. apr 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)