Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61854

Sist oppdatert: 2016-01-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 32 (2014-2015), Innst. 98 S (2015-2016)

Beskrivelse: Norske interesser og politikk i Antarktis

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6847 19. jan 2016 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Ja 53% (49/92) 47% (43/92) 46% (77/169)
6848 19. jan 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 46% (77/169)