Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61849

Sist oppdatert: 2015-05-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 71 S (2014-2015), Innst. 254 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 256/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5863 12. mai 2015 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
5864 12. mai 2015 Komiteens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)